Što je moj IP IPV4 / IPV6Što ip moj IP
Vaša javna IP adresa je IP adresa koja je vidljiva drugim uređajima na koje se povezujete na internetu. Recimo da posjetite WhatIsMyIp.Host - onda možemo vidjeti vašu javnu IP adresu. Obično, ako neko govori o "IP adresi", oni se odnose na vašu javnu, a ne privatnu IP adresu.

IP adresa (adresa Internet protokola) je jedinstveni identifikator za svaku vezu s internetom.
Njegova primarna svrha je da omogući uređajima da međusobno komuniciraju. IP adrese su donekle analogne poštanskoj adresi.

IP-ovi se obično opisuju kao identifikatori za svaki računar povezan sa internetom, ali to nije potpuno tačno. U zajedničkom domaćinstvu možete imati više računara, telefona, tablet računara, itd. Koji su povezani na jednu internet vezu preko rutera (ili kombinacije rutera). U takvom scenariju, svi ovi uređaji bi imali istu javnu IP adresu. U slučaju da je vaš mobilni telefon povezan na internet preko bežičnog operatera, vaš mobilni telefon bi imao drugačiju IP adresu od vašeg računara koji je povezan preko lokalnog ISP-a.