my-ip-is.com Uslovi korišćenja

moj ip je
Ovaj veb sajt ("Sajt") obezbeđuje Pk Holding BV ("Kompanija") i može / može se koristiti samo u informativne svrhe. Korišćenjem Sajta ili preuzimanjem materijala sa Sajta, slažete se da ćete se pridržavati odredbi i uslova navedenih u ovom obaveštenju.

Korišćenje sadržaja My-IP-is.com


Niti jedan sadržaj ovog web sajta nije zaštićen kompanijom ili drugim osobama i subjektima koji pružaju informacije na web-lokaciji. Korisnicima koji koriste web-lokaciju daje se ograničena neekskluzivna licenca za korištenje web-lokacije i njenog sadržaja samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu.

Dozvoljeno je automatsko preuzimanje sadržaja stranice u svrhu određivanja IP adrese sistema bez ljudske intervencije. Ako pišete softver koji mora automatski odrediti IP adresu sistema, koristite web stranicu koja dozvoljava ovu vrstu aktivnosti.

Korisnici mogu da štampaju sadržaj sa ovog sajta.

Osim ako je dozvoljeno ovim Uslovima, sadržaj se ne smije reproducirati, prodavati, prenositi, mijenjati, redistribuirati, ponovno emitirati, objavljivati ​​ili iskorištavati u bilo koju svrhu bez izričitog pismenog dopuštenja PK Holding BV ili odgovarajućeg vlasnika informacija.

Povezivanje i uokvirivanje ovog sajta


Dozvoljeno je povezivanje i dijeljenje.

Linkovi na sajtove trećih strana


Na ovom web sajtu postoje linkovi na druge stranice nezavisnih, trećih strana. Iako Kompanija pruža ove veze kao uslugu korisnicima ovog Sajta, Kompanija ne kontroliše ove povezane stranice i nije odgovorna za sadržaj koji se nalazi na ovim sajtovima. Osim ako nije drugačije naznačeno, Kompanija ne podržava, odobrava ili na drugi način garantuje tačnost bilo koje informacije ili sadržaja koji se nalazi na povezanom sajtu. Ove stranice, uključujući informacije, materijale, proizvode i usluge u njima, koriste se isključivo na vlastiti rizik korisnika.

Netačnosti i greške


Materijali na ovoj Stranici mogu sadržavati netočnosti i tipografske pogreške. Kompanija ne garantuje tačnost ili potpunost materijala ili pouzdanost bilo kojeg saveta, mišljenja, izjave ili drugih informacija prikazanih ili distribuiranih putem sajta. Prihvatate da će se svako oslanjanje na takvo mišljenje, savet, izjavu ili informaciju izvršiti na sopstveni rizik. Kompanija zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da ispravi sve greške ili propuste u bilo kom delu Sajta. Kompanija može u bilo kom trenutku bez prethodne najave vršiti bilo koje druge izmjene na web-lokaciji, materijalima na web-lokaciji i proizvodima, programima, uslugama ili cijenama (ako ih ima).

Nema garancije


Ovaj Sajt i informacije i materijali na Sajtu su obezbeđeni "KAKVE JESU" bez ikakve reprezentacije ili garancije, izričite ili implicitne, bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na, garancije za mogućnost prodaje, nepoštovanje ili podobnost za bilo koju određenu svrhu.

Ni u kom slučaju PK Holding BV neće biti odgovoran bilo kojem entitetu za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, posljedičnu ili drugu štetu koja se odnosi na upotrebu ili nemogućnost upotrebe sadržaja, materijala i funkcija web-lokacije ili bilo koje povezane web stranice, čak i ako je kompanija izričito obaviještena o mogućnosti takve štete.

Izmjene ovih uvjeta


Ovi Uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani 28, 2018 i zamenjuju sve prethodne uslove korišćenja. Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni u bilo kom trenutku; kada se napravi takva izmjena, na ovoj Stranici će biti objavljena revidirana verzija. Promjene će stupiti na snagu kada budu objavljene. Vaša je odgovornost da s vremena na vreme pregledate Uslove korišćenja da biste bili svesni takvih promena. Vaše dalje korišćenje ovog sajta ukazuje na vaše saglasnost na bilo koje takve promene.